Хидроизолация

Покривът е един от най-важните елементи на сградата. От него зависи не само добрият и външен вид, но и нейните експолатационните качества, а също така и комфорта на обитателите и. С течение на времето, материалите вложени в покривите и покривните покрития губят своите качества. Причините могат да бъдат различни – природно бедствие или стихия, не добро монтиране, прилагане на неподходящи материали или лошо проектиране, но ефекта винаги е един – получават се течове.
Много хора не обръщат внимание на покрива докато течовете не започнат да нанасят сериозни поражения по сградата, а това е груба грешка. Предварително направената хидроизолация може да спести доста средства за вътрешен ремонт на апартаментите по горните етажи и да предпази живущите не само от самия теч, но и други последствия, като образуване на мухъл.
За съжаление в България най-разпространените жилища са от панелен тип, което води и до сериозният проблем – чие е задължението за поддръжката на покрива. Най-често потърпевши са живущите на последните етажи, но не са малко случайте, в които течовете са толкова масивни, че стигат и до по-долните. В тези случаи, поради лошо стопанисване, се налага да се прави основен ремонт на покрива, което е свързано и със сериозен финансов ресурс. За да не се стигне до там, покривът трябва ежегодно да се проверява.
Опитът който имаме в ремонта на покриви е доказал, че използването на качествени и скъпи материали не винаги е критерий за добрата хидроизолация. От най-голямо значение е познаване на свойствата на материалите и прилагането им по подходят начин. Доверявайки хидроизолацията на вашия покрив на нас, вие може да сте сигурни, че през следващите няколко години няма да възникнат проблеми по време на експлоатацията му. Средствата, които ще вложите в хидроизолацията сега, ще ви се изплатят напълно, тъй като няма да ви се наложи да се охарчвате за непредвидени ремонти. Така че ако искате да спестите вашите пари, трябва задължително да ни се обадите.